Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

2020 03 top kwiecien 1

2016 11 70lat kontroliW październiku strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska kontynuowali kontrole warsztatów samochodowych. W tym miesiącu przeprowadzili ich siedemdziesiąt.

W ramach swoich uprawnień – nadanych przez Prezydent Warszawy – funkcjonariusze sprawdzają, jak właściciele warsztatów gospodarują odpadami. Jeśli w trakcie kontroli stwierdzą, że gospodarka odpadami produkcyjnymi prowadzona jest niezgodnie z przepisami przekazują informację o ujawnionych uchybieniach właściwym terytorialnie jednostkom zajmującym się ochroną środowiska.

Efektem październikowych wizyt było ujawnienie trzydziestu nieprawidłowości. W 21 przypadkach były to uchybienia związane ze zbieraniem odpadów komunalnych niezgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy zakończone dwudziestoma mandatami karnymi kredytowanymi oraz wydaniem jednego polecenia.
Kontrole trwają.

Spalanie pazdziernik 2016 02Smieci pazdziernik 2016 01Smieci pazdziernik 2016 02

Smieci pazdziernik 2016 03Smieci pazdziernik 2016 04

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech