Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

Instrukcja nadawania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP

W celu przesłania oświadczenia (część A, B, C) użytkownik musi posiadać konto na platformie ePUAP oraz możliwość autoryzowania przesyłanych dokumentów za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Użytkownik loguje się na swoje konto, wpisując login i hasło.

2018 08 epuap 01

Użytkownik wybiera zakładkę „Katalog spraw”.2018 08 epuap 02

 

W katalogu spraw wybiera opcję „Inne sprawy urzędowe”.2018 08 epuap 03

 

Z opcji znajdujących się w menu „Inne sprawy urzędowe” wybiera opcję „Korespondencja z urzędem”, a następnie klika pole „Pokaż więcej”.2018 08 epuap 04


Po pokazaniu się wszystkich opcji z menu „Korespondencja z urzędem” użytkownik powinien wybrać opcję „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (rodzaje pism ułożone są alfabetycznie)2018 08 epuap 05

 

Użytkownik zostanie przekierowany na stronę na której powinien nacisnąć przycisk „Załatw sprawę”2018 08 epuap 06


Po wybraniu opcji „Pismo ogólne do podmiotu publicznego użytkownik zostanie przekierowany na stronę obywatel.gov.pl2018 08 epuap 07

 

Użytkownik powinien w polu „Wybierz urząd lub instytucję do której wysyłasz pismo*” wpisać nazwę Straż Miejska m. st. Warszawy, pojawi się możliwość wyboru adresata pisma, którego to należy nacisnąć.2018 08 epuap 08


Następnie należy wypełnić kolejne pola, wybierając rodzaj pisma „inne pismo”, w polu „Doprecyzuj rodzaj pisma” wpisując np. słowo „Oświadczenie”, w polu „Wpisz tytuł pisma” sygnaturę sprawy której dotyczy przesyłane oświadczenie, w polu „Opisz swoją sprawę” informacje, które zamierza przekazać Straży Miejskiej m.st. Warszawy,  np.  „W załączeniu przesyłam oświadczenie część B” 2018 08 epuap 09

 

Do przesyłanego pisma istnieje możliwość dodania załączników np. zeskanowanego wzoru oświadczenia, użytkownik, który chce przesłać załącznik powinien go dołączyć poprzez wybranie symbolu spinacza a następnie wskazania lokalizacji pliku na dysku. Po dodaniu załącznika należy nacisnąć przycisk „DALEJ”. Grupa pól o nazwie Dane kontaktowe wypełniana jest automatycznie zgodnie z danymi podanymi przy zakładaniu konta.2018 08 epuap 10

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół należy wysłać pismo za pomocą przycisku „PODPISZ I WYŚLIJ”, użytkownik otrzyma sam-a z hasłem do autoryzacji pisma.2018 08 epuap 11

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech