Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Analiz należy w szczególności:

 

1) sporządzanie sprawozdań, raportów oraz analiz związanych z działalnością Straży Miejskiej;
2) opracowywanie danych statystycznych z działalności Straży Miejskiej;
3) administrowanie warstwą biznesową Systemów Informacji Przestrzennej Straży Miejskiej;
4) planowanie rozwoju i nadzorowanie wdrażania zmian Systemów Informacji Przestrzennej Straży Miejskiej;
5) tworzenie i utrzymanie danych geoprzestrzennych (warstw, serwisów, aplikacji) na potrzeby Straży Miejskiej;
6) tworzenie analiz geoprzestrzennych na potrzeby Straży Miejskiej;
7) zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS w obszarze dedykowanym Straży Miejskiej;
8) zarządzanie portalem GPS Monitor w obszarze zarządzania użytkownikami i aktualizacji treści;
9) udział w procesie zarządzania ryzykiem w Straży Miejskiej, w tym:
a) koordynowanie zarządzania ryzykiem w obrębie Straży Miejskiej,
b) współuczestniczenie w analizie ryzyka celów Straży Miejskiej,
c) dokumentowanie i raportowanie procesu zarządzania ryzykiem Komendantowi,
d) przygotowanie i przeprowadzanie procesu samooceny kontroli zarządczej,
e) współpraca z pełnomocnikiem Komendanta oraz koordynatorem ds. ryzyka w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w zakresie realizacji otrzymywanych zaleceń i rekomendacji.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech