Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Utrzymania Systemów Informatycznych należy w szczególności:

 

 • konfiguracja, utrzymanie i eksploatacja urządzeń infrastruktury informatycznej oraz urządzeń zasilania awaryjnego;
 • zarządzanie aplikacjami pozostającymi w gestii referatu oraz licencjami użytkowanymi w Straży Miejskiej;
 • zarządzanie pojemnością i wydajnością serwerów, macierzy dyskowych eksploatowanych w Straży Miejskiej;
 • wykonywanie aktualizacji systemów serwerowych oraz systemów stacji roboczych, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania urządzeń (firmware), informowanie użytkowników systemów o wydanych aktualizacjach;
 • wykonywanie kopii zapasowych oraz kopii archiwalnych systemów teleinformatycznych i baz danych eksploatowanych w Straży Miejskiej;
 • wsparcie dla użytkowników końcowych w zakresie prawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz sprzętu głównego w Straży Miejskiej;
 • zapewnienie realizacji określonych w Straży Miejskiej warunków bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach teleinformatycznych;
 • realizacja bieżących napraw sprzętu informatycznego oraz nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi to zadanie dla Straży Miejskiej zgodnie z zawartymi umowami;
 • zarządzanie pomieszczeniami serwerowni Straży Miejskiej;
 • utrzymywanie w sprawności środowisk pracy operatorów i administratorów systemów;
 • realizacja i aktualizacja procedur eksploatacyjnych, procedur awaryjnych oraz planów ciągłości działania Straży Miejskiej;
 • udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez referat;
 • realizowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów z zakresu zadań realizowanych przez referat.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech