Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Kierownik Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych

Elżbieta Grudzień

Do zadań Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych należy w szczególności:
1) sporządzanie, w oparciu o materiały przedłożone przez komórki merytoryczne projektów planów finansowych dochodów i wydatków Straży Miejskiej wraz z ich uzasadnieniami oraz projektów planów zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
2) koordynowanie i monitorowanie opracowywania projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów rzeczowo-finansowych we współpracy z komórkami merytorycznymi;
3) sporządzanie wniosków w sprawie zmian planów wydatków budżetowych oraz przedkładanie skorygowanego planu finansowego Straży Miejskiej do właściwego w zakresie planowania budżetowego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
4) prowadzenie ewidencji w zakresie planu finansowego;
5) bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
6) kontrolowanie stopnia wykonania planu finansowego, w tym analizowanie zaangażowania wydatków, informowanie o zagrożeniach przekroczenia lub niewykonania planu finansowego, w całości i poszczególnych paragrafach;
7) weryfikacja przygotowanych przez komórki merytoryczne projektów umów przedkładanych do Głównego Księgowego w celu udzielenia kontrasygnaty,
8) rozliczanie przedkładanych dokumentów z tytułu podróży służbowych;
9) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i wytycznymi Urzędu m.st. Warszawy;
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej;
11) sporządzanie innych sprawozdań i informacji, w tym statystycznych;
12) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, w tym przechowywanie, ewidencjonowanie i kontrola ich wykorzystania;
13) pobieranie od właściwego organu formularzy mandatu karnego oraz „e-mandatów” generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz prowadzenie rozliczeń z urzędem w zakresie ich wykorzystania;
14) wydawanie formularzy mandatu karnego i numerów e-mandatów uprawnionym strażnikom miejskim oraz rozliczanie strażników z otrzymanych formularzy
i numerów;
15) uzgadnianie gotówki wpłaconej do kasy z tytułu wystawionych mandatów karnych gotówkowych z kwotami wynikającymi z formularzy mandatu karnego;
16) sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie mandatów karnych;
17) koordynacja przepływu korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej a jednostkami zewnętrznymi w zakresie mandatów karnych;
18) obsługa merytoryczna systemu informatycznego „STRAŻNIK”;
19) aktualizacja Instrukcji nakładania, ewidencjonowania i rozliczania mandatów karnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
20) nadzór i weryfikacja terminowości wprowadzania mandatów karnych do systemu „STRAŻNIK”.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech