Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

2020 03 top kwiecien 1

2019 06 upmCaritas Polska, Straż Miejska m.st. Warszawy, Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei rozpoczęli we wrześniu 2017 r. wspólny projekt – Uliczny Patrol Medyczny. Polega on na uruchomieniu objazdowej pomocy ratowniczej dla osób bezdomnych i ubogich przebywających poza schroniskami.

W ramach projektu „Uliczny Patrol Medyczny” specjalnie oznakowany samochód Straży Miejskiej z doświadczonymi ratownikami, odpowiednio wyposażony w sprzęt i środki medyczne, kilka razy w miesiącu objeżdżał znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych oraz ulice Warszawy, udzielając potrzebującym doraźnej pomocy medycznej, kierując lub zawożąc ich do szpitala lub Przychodni Lekarze Nadziei. Ratownicy udzielali osobom bezdomnym fachowych porad, a także informowali o możliwościach podjęcia terapii w przypadku uzależnień i wychodzenia z bezdomności.

Od września do końca roku 2017 r. Uliczny Patrol Medyczny odwiedził 80 miejsc przebywania bezdomnych i udzielił pomocy 65 pacjentom. Łącznie udzielono 85 porad medycznych oraz wykonano 135 czynności medycznych.

W 2020 roku Uliczny Patrol Medyczny zrealizował 39 wyjazdów do 194 miejsc przebywania osób bezdomnych. 102 osobom udzielono porad medycznych. W 104 przypadkach wykonano czynności medyczne. 31 osób zostało skierowanych do przychodni.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech