Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy obsługa prawna Straży Miejskiej, a w szczególności:

 

  • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych z zakresu działania Straży Miejskiej;
  • opiniowanie oświadczeń woli, projektów umów, porozumień i innych uzgodnień zawieranych przez Komendanta lub osoby przez niego upoważnione w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych;
  • zapewnienie skutecznej ochrony prawnej, w tym przez reprezentowanie Straży Miejskiej w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi oraz opracowywanie pism procesowych;
  • reprezentowanie Straży Miejskiej przed organami władzy, administracji państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych;
  • udzielanie porad i wyjaśnień oraz wydawanie opinii w sprawach służbowych, dotyczących stosowania prawa.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech