Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Zadania Wydziału ds. Wykroczeń:

 Do zadań Wydziału ds. Wykroczeń należy w szczególności:
1) nadzór i koordynowanie spraw i zadań realizowanych przez referaty oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej oraz udzielanie bezpośredniej pomocy komórkom realizującym czynności w sprawach o wykroczenia;
2) bieżące monitorowanie i analizowanie skuteczności prowadzonych działań przez referaty oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
3) analiza działań referatów oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej w zakresie wyznaczonym przez przełożonego;
4) opracowywanie, opiniowanie i wdrażanie procedur w sprawach o wykroczenia w referatach oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
5) przygotowywanie sprawozdań oraz analiz wyników działań referatów oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
6) współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym w zakresie sprawowania nadzoru
nad terminowością wprowadzania mandatów karnych do systemu „STRAŻNIK”
oraz cykliczne przygotowywanie sprawozdań z prowadzonych działań przełożonemu;
7) współpraca z naczelnikami oddziałów i wydziałów Straży Miejskiej w zakresie wyznaczonym przez przełożonego oraz w zakresie prawidłowości realizacji spraw
i zadań określonych instrukcją postępowania, przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, a także opracowywania procedur w sprawach o wykroczenia przez referaty oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
8) organizacja i kontrola zadań związanych z drukowaniem, przygotowywaniem
i nadawaniem wychodzącej korespondencji referatów oskarżycieli publicznych związanych z prowadzeniem spraw o wykroczenia;
9) współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawowych kompetencji referatów oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
10) przygotowywanie projektów korespondencji, w tym pism i odpowiedzi zlecanych przez I Zastępcę Komendanta.

Naczelnik Wydziału ds. Wykroczeń: Małgorzata Giga

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech