Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

raporty

epuap

poznaj sm

Do zadań Inspektora ds. Przeciwpożarowych należy w szczególności:


1) realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Straży Miejskiej oraz zgłaszanie zaleceń i wniosków zmierzających do jego poprawy;
3) planowanie zapotrzebowania w zakresie wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia pożarnicze;
4) prowadzenie szkoleń i działalności informacyjnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
5) sprawowanie nadzoru nad:
a) prawidłowością rozmieszczenia, stanem gotowości, zapewnieniem aktualnych atestów, konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
b) prawidłowym wyznaczeniem, oznakowaniem i utrzymaniem dróg pożarowych, ewakuacyjnych, środków łączności i alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych,
c) wymianą sprzętu gaśniczego;
6) współdziałanie z właściwymi komendami Państwowej Straży Pożarnej;
7) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w tym dokonywanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
8) realizowanie obowiązku sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech