Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Gospodarki Magazynowej należy w szczególności:

 

 • prowadzenie ewidencji magazynowej w oparciu o wystawiane dokumenty przyjęcia, wydania oraz likwidacji materiałów, sprzętu i urządzeń, przedmiotów niskocennych;
 • przyjmowanie i odbiór jakościowo-ilościowy materiałów, sprzętu i urządzeń zgodnie z zamówieniem;
 • przyjmowanie zwrotów zapasów;
 • przygotowywanie materiałów, sprzętu i urządzeń do wydania zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez komórki organizacyjne Straży Miejskiej;
 • wydawanie zapasów osobom upoważnionym;
 • przyjmowanie przedmiotów zajętych w handlu ulicznym i dalsze postępowanie zgodnie z wyrokiem sądu;
 • przyjmowanie i odbiór z komórek organizacyjnych Straży Miejskiej odzieży skażonej materiałem biologicznym lub środkami chemicznymi i organizowanie jej prania lub utylizacji;
 • monitorowanie stanu zapasów magazynowych i utrzymywanie na odpowiednim poziomie we współpracy z Referatem Ewidencji i Zaopatrzenia,
 • zabezpieczenie zapasów magazynowych przed zniszczeniem, ubytkiem, kradzieżą;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu ilościowego i jakości zapasów;
 • okresowe uzgadnianie prowadzonej ewidencji zapasów z Wydziałem Budżetowo-Księgowym;
 • prowadzenie działań wyjaśniających podejmowanych w przypadku zidentyfikowania braków lub nadwyżek w stanie zapasów;
 • zgłaszanie do likwidacji zapasów uszkodzonych lub sprzętu i urządzeń zużytych;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji magazynowej;
 • realizowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów z zakresu zadań realizowanych przez referat.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech