Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Realizacji Postępowań należy w szczególności:

  • koordynacja procesów i obsługa postępowań w zakresie stosowania w Straży Miejskiej obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych;
  • opracowywanie planu zamówień publicznych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej dysponującymi środkami budżetowymi;
  • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych postępowań realizowanych zgodnie z procedurami określonymi w obowiązujących przepisach;
  • proponowanie lub weryfikacja trybu realizacji zamówienia publicznego;
  • proponowanie składu komisji przetargowej w porozumieniu z komórką wnioskującą o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • uczestniczenie w realizacji postępowań o zamówienie publiczne przez udział w pracach komisji przetargowej;
  • reprezentowanie Straży Miejskiej w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
  • gromadzenie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji z przebiegu postępowań o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów;
  • sporządzanie sprawozdań okresowych z realizacji zamówień publicznych.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech