Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Służby Dyżurnej należy w szczególności:

 

  • całodobowa obsługa telefonu alarmowego nr 986, 723 986 112;
  • przyjmowanie zgłoszeń i ich dokumentowanie;
  • realizacja przyjętych zgłoszeń poprzez wydawanie poleceń podległym patrolom lub dyżurnym oddziałów oraz nadzór nad ich wykonaniem;
  • dysponowanie podległymi patrolami w sposób zapewniający optymalną realizację zadań;
  • nadzór nad dyscypliną pracy w sieci radiowej, przydział kryptonimów i zezwoleń na pracę w tej sieci;
  • współdziałanie z Policją, pogotowiem ratunkowym, Strażą Pożarną, służbami dyżurnymi miasta i innymi instytucjami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa miasta;
  • koordynacja działań prowadzonych w związku z zabezpieczeniem zgromadzeń publicznych i imprez masowych;
  • niezwłoczne powiadamianie Komendanta o zdarzeniach nadzwyczajnych, mających bezpośredni wpływ na zdrowie, życie bądź mienie obywateli, a także prawidłowy tok służby oraz koordynowanie działań Straży Miejskiej do czasu przejęcia dowodzenia przez Komendanta lub osobę przez niego wyznaczoną;
  • ustalanie właścicieli pojazdów oraz właścicieli gruntów na podstawie dostępu
  • do posiadanych baz danych ewidencyjnych.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech