Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Obsługi Środków Transportowych należy w szczególności:

 

 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji użytkowanych w Straży Miejskiej środków transportowych i ich wyposażenia;
 • prowadzenie bazy danych w zakresie dotyczącym eksploatacji pojazdów służbowych, w tym:
 • a) zużycia paliw,
 • b) napraw mechaniczno-elektrycznych,
 • c) napraw blacharsko-lakierniczych,
 • d) przeglądów rejestracyjnych, technicznych i gwarancyjnych,
 • e) wymiany ogumienia,
 • f) korzystania z myjni;
 • prowadzenie rejestru zdarzeń w zakresie kolizji i wypadków drogowych dotyczących floty samochodowej Straży Miejskiej;
 • prowadzenie ewidencji ubezpieczeń pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie ewidencji, kontrolowanie i rozliczanie książek kontroli pracy pojazdu samochodowego;
 • planowanie wydatków, w tym przygotowywanie projektu rocznego planu zamówień publicznych w zakresie zadań realizowanych przez referat;
 • udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez referat;
 • opracowywanie projektów umów, negocjowanie warunków zawieranych umów w zakresie obsługi środków transportowych użytkowanych w Straży Miejskiej;
 • nadzór nas terminowością przeprowadzania przeglądów rejestracyjnych i gwarancyjnych;
 • kwalifikowanie pojazdów do naprawy;
 • odbieranie z komórek organizacyjnych Straży Miejskiej niesprawnych pojazdów i dostarczanie do naprawy;
 • odprowadzanie pojazdów po naprawie do komórek organizacyjnych Straży Miejskiej,
 • zapewnienie technicznego wsparcia w przypadku awarii;
 • kontrolowanie czynności napraw i przeglądów oraz dokonywanie ich odbiorów;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej, organizacja i udział w przeprowadzanych przetargach na sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • kontrola nad prawidłowym wykorzystywaniem środków transportu, w tym:
 • a) prowadzenie bieżącej analizy kosztów związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 • b) prowadzenie analizy i kontroli zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy,
 • c) prowadzenie comiesięcznej kontroli kosztów obsługi technicznej pojazdów;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie płynów technicznych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania środków transportowych Straży Miejskiej;
 • prowadzenie punktu kontrolno-diagnostycznego w systemie całodobowym, w tym:
 • a) przeprowadzanie oględzin w zakresie sprawności technicznej i estetyki pojazdów,
 • b) usuwanie prostych awarii i wykonywanie drobnych napraw w pojazdach Straży Miejskiej,
 • c) uzupełnianie płynów technicznych,
 • d) uzupełnianie ubytków w oznakowaniu pojazdów lub wymiana zniszczonych emblematów,
 • e) sprawdzanie i uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu,
 • f) wykonywanie odkażania wnętrz pojazdów służbowych,
 • g) prowadzenie ewidencji wykonanych odkażeń;
 • realizowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów z zakresu zadań realizowanych przez referat;
 • weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków i faktur otrzymywanych w ramach zadań realizowanych przez referat i ich przekazywanie do Wydziału Budżetowo-Księgowego.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech