Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu ds. Administracji należy w szczególności:

 • organizowanie kontaktów służbowych i współpracy Komendanta i jego Zastępców z władzami samorządowymi m.st. Warszawy;
 • organizowanie współdziałania Komendanta z Komendantem Stołecznym Policji;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady m.st. Warszawy i jej komisji;
 • organizowanie pracy kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych działających przy Komendancie lub przez niego powoływanych;
 • prowadzenie ewidencji umów i porozumień Straży Miejskiej;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Komendanta i jego Zastępców;
 • zapewnienie obsługi poligraficznej Straży Miejskiej;
 • koordynacja i nadzorowanie obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Straży Miejskiej;
 • prowadzenie kancelarii Straży Miejskiej i współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • przygotowywanie, w porozumieniu z właściwym archiwum państwowym, zmian w przepisach kancelaryjno-archiwalnych.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech