Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Cezary Pancewicz
Naczelnik Wydziału Szkoleń
 
Tadeusz Birke
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń 
 
 
Do zadań Wydziału Szkolenia należy w szczególności:
 
 
 • Określanie potrzeb i planowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Straży Miejskiej w formach pozaszkolnych, we współdziałaniu z kierownikami komórek organizacyjnych Straży Miejskiej oraz sporządzanie rocznego planu szkoleń;
 • Kontrola uprawnień i obowiązków pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie form pozaszkolnych;
 • Przeprowadzanie lub organizowanie i nadzorowanie realizacji:
  a) szkoleń podstawowych dla strażników,
  b) cyklicznych szkoleń doskonalących dla strażników,
  c) szkoleń specjalistycznych dla pracowników Straży Miejskiej,
  d) zajęć samoobrony;
 • Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych szkoleń podstawowych, doskonalących i specjalistycznych oraz zajęć z samoobrony;
 • Dokonywanie oceny jakości przeprowadzanych szkoleń;
 • Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej w procesie naboru;
 • Przygotowywanie pracowników do realizacji zewnętrznych zajęć profilaktycznych oraz zadań mających na celu promowanie Straży Miejskiej;
 • Zapewnienie prawidłowości użytkowania sal gimnastycznych i sali treningowej oraz znajdującego się w nich sprzętu sportowego;
 • Udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez wydział;
 • Współpraca z Komendą Stołeczną Policji oraz innymi jednostkami Policji w zakresie realizowanych zadań przez wydział.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech