Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

2020 03 top kwiecien 1

Infografika- rysunek hulajnogi elektrycznej, w lewym górnym rogu tarcza straży miejskiej, obok napis "E-hulajnoga to pojazd"W czwartek 20 maja wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzająca przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych (w dalszej części tekstu: e-hulajnóg). Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej. Przeczytaj koniecznie – i stosuj.

Podstawową zmianą jest wprowadzenie definicji hulajnogi elektrycznej. Prawo precyzuje, że jest to „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”.
Po pierwsze więc: kierującego hulajnogą elektryczną będą obowiązywać wszystkie przepisy dotyczące pojazdów. Bo e-hulajnoga to pojazd.
Po drugie: już z definicji wynika, że tym pojazdem nie można przewozić osób, bagaży ani zwierząt.


Którędy jeździć e-hulajnogą?
Jeśli tylko na danej drodze wyznaczono pas albo drogę dla rowerów, to właśnie tamtędy powinien jechać kierujący e-hulajnogą. Z kolei kiedy droga przeznaczona jest dla rowerów i pieszych – jadąc e-hulajnogą, musimy ustępować przechodniom.
Na drodze, na której jezdni obowiązuje ograniczenie prędkości do maksimum 30 km/h, hulajnogą elektryczną należy jechać po jezdni.
Poruszanie się e-hulajnogą po chodniku prawo traktuje jako wyjątek. Dotyczy to sytuacji, gdy na drodze nie wytyczono drogi ani pasa dla rowerów, a na sąsiadującej jezdni wolno poruszać się z prędkością powyżej 30 km/h. Tylko wtedy kierujący e-hulajnogą może poruszać się chodnikiem; powinien pamiętać jednak, że musi ustąpić pierwszeństwa pieszym, nie może utrudniać im ruchu oraz jest zobowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.
Warto też pamiętać, że podczas przekraczania ulicy na przejściu dla pieszych, e-hulajnogę należy przeprowadzić (nie wolno na niej jechać). Wynika to z faktu, że kierujący hulajnogą elektryczną poruszając się po chodniku nie jest pieszym, bo… e-hulajnoga to pojazd.


Gdzie i jak odstawić e-hulajnogę?
Korzystając z e-hulajnogi (niezależnie od tego, czy to pojazd wypożyczony czy własny) musimy pamiętać, że nie wolno porzucić jej gdziekolwiek. Postój hulajnogi elektrycznej – mówi przepis – jest dopuszczalny na chodniku w miejscu do tego wyznaczonym, a jeśli takiego miejsca nie ma (a tak jest obecnie najczęściej) – jak najbliżej tej krawędzi chodnika, która jest najbardziej oddalona od jezdni. Hulajnoga powinna stać równolegle do krawędzi jezdni, nie blokować ani nie utrudniać ruchu przechodniom – należy pozostawić im do przejścia co najmniej 1,5 m szerokości chodnika.


Prędkość e-hulajnogi
Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej została określona w przepisach na 20 km/h. Dotyczy to jednak ruchu po drodze (pasie) dla rowerów albo jezdni. Poruszając się chodnikiem, należy prędkością zbliżyć się do tempa poruszania się pieszych (dobrze przy tym wiedzieć, że pieszy osiąga prędkość w granicach 3-5 km/h, a 20 km/h to prędkość całkiem żwawego biegu).


Dla kogo e-hulajnoga, a dla kogo nie
Ustawa precyzuje też, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem dla dorosłych lub starszych dzieci. Do 10 roku życia nie wolno na niej poruszać się po drodze (a więc także chodniku czy pasie/drodze dla rowerów). Wyjątek stanowi „strefa zamieszkania”. W jej obrębie dziecku przed ukończeniem 10 lat wolno jeździć na e-hulajnodze tylko pod opieką dorosłego.
Osobie między 10, a 18 rokiem życia prawo zezwala na jazdę po drodze publicznej pod warunkiem posiadania jednego z następujących dokumentów: karty rowerowej, prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.


To oczywiste, ale przypominamy
Oczywiste jest, że hulajnogą elektryczną nie wolno kierować pod wpływem alkoholu, a tym bardziej w stanie nietrzeźwości.

Pamiętajmy: e-hulajnoga to pojazd!

  • 2021_05_elektrohulajnogi_01
  • 2021_05_elektrohulajnogi_02
  • 2021_05_elektrohulajnogi_03
  • 2021_05_elektrohulajnogi_04
  • 2021_05_elektrohulajnogi_05
  • 2021_05_elektrohulajnogi_06
  • 2021_05_elektrohulajnogi_07
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech