Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

Do zadań Zespołu ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych należy w szczególności:
1) nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej;
2) udzielanie odpowiedzi na wnioski kierowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o dostępie do informacji publicznej;
3) przygotowanie projektów decyzji o odmowie udzielenia informacji oraz umorzeniu postępowań o udostępnienie informacji;
4) prowadzenie rejestru decyzji o odmowie i umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej w sprawach związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej oraz przygotowaniem i udzielaniem odpowiedzi na wnioski.
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
w tym:
a) Polityki ochrony danych osobowych,
b) ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
c) rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
d)rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dla danych powierzonych,
e) rejestru wniosków o realizację praw osób, których dane dotyczą,
f) rejestru umów powierzenia przetwarzania,
g) rejestru udostępniania danych osobowych,
h) rejestru naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
7) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym procedur, instrukcji, wzorów umów, porozumień, i innych dokumentów wskazanych w Polityce ochrony danych osobowych;
8) opracowanie i doskonalenie dokumentacji dotyczącej szacowania ryzyka utraty bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych na potrzeby określenia czy poziom ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych jest wysoki w rozumieniu RODO;
9) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych;
10) rozpatrywanie skarg osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
11) współpraca z Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych w sprawie obsługi korespondencji zawierającej informację niejawną;
12) prowadzenie ewidencji i zapewnienie prawidłowego obiegu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” i „Poufne”.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech