Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

raporty

epuap

poznaj sm

Do zadań Referatu Promocji należy w szczególności:

 

  • kreowanie zdarzeń promocyjnych wzmacniających wizerunek Straży Miejskiej;
  • podejmowanie działań wzmacniających poczucie tożsamości zawodowej pracowników Straży Miejskiej;
  • opracowywanie i publikacja wydawnictw i materiałów promocyjnych Straży Miejskiej, w tym także zleconych przez komórki organizacyjne Straży Miejskiej;
  • monitoring aktualnych informacji internetowych z zakresu technik, metod, narzędzi i aktualnych trendów w działaniach promocyjnych;
  • planowanie, organizacja i udział w przedsięwzięciach promocyjno-targowych;
  • opracowywanie tekstów promocyjnych oraz materiałów do artykułów, wydawnictw, broszur;
  • wykonywanie i archiwizacja dokumentacji fotograficznej i filmowej na potrzeby działań promocyjnych;
  • współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizacji imprez wystawienniczo-targowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym;
  • opracowywanie koncepcji i realizacja promocyjnych prezentacji multimedialnych Straży Miejskiej.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech