Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

raporty

epuap

poznaj sm

Do zadań Referatu Spraw Osobowych należy w szczególności:

 

 • prowadzenie akt oraz spraw osobowych pracowników Straży Miejskiej;
 • prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę;
 • prowadzenie ewidencji urlopów i innych okresów nieobecności w pracy;
 • wystawianie i rejestracja delegacji służbowych;
 • wydawanie i rejestracja legitymacji służbowych;
 • wydawanie i rejestracja upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
 • współpraca z Policją w zakresie wydawania upoważnień do kontroli ruchu drogowego oraz ich rejestracja;
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz
 • do ubezpieczeń zdrowotnych innych uprawnionych, a także poświadczanie zgłoszenia do tych ubezpieczeń;
 • współpraca z właściwą jednostką służby medycyny pracy w zakresie badań lekarskich
 • i psychologicznych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej oraz związkami zawodowymi w zakresie indywidualnych spraw pracowniczych;
 • udział w posiedzeniach Komisji Socjalnej;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznanymi świadczeniami socjalnymi;
 • udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez referat.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech