Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

 

Zauważyłeś wykroczenie, stałeś się ofiarą wykroczenia?

Chcesz zgłosić ten fakt organom ścigania –
 złóż zawiadomienie o wykroczeniu

JAK  DOKONAĆ ZGŁOSZENIA/ ZAWIADOMIENIA O WYKROCZENIU?

Możesz:

 1. samodzielnie sporządzić pisemne  zawiadomienie o wykroczeniu  i przesłać je  pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail, e-PUAP, fax) lub osobiście złożyć je w  jednostce Straży Miejskiej.

Jeśli jest to możliwe, prześlij/złóż pisemne zawiadomienie o wykroczeniu we właściwej, ze względu na miejsce popełnionego wykroczenia, jednostce Straży Miejskiej. W innym przypadku zawiadomienie o wykroczeniu złożone w oddziale nie będącym właściwym do prowadzenia Twojej sprawy będzie niezwłocznie  przekazane do właściwej ze względu na miejsce zaistnienia zdarzenia jednostki, która kontynuować będzie czynności w Twojej sprawie.

 

Oddzialy mapaKontakt do właściwych Oddziałów Terenowych:

 

 • I Oddział Terenowy (Śródmieście) Sołtyka 8/10 ; 01-163 Warszawa; tel.: 22 831 80 59;  fax: 22 831 61 87;
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • II Oddział Terenowy (Mokotów, Ursynów, Wilanów) Klimczaka 4 ; 02-797 Warszawa; tel: 22 852 15 99;
  fax: 22 647 37 03; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • III Oddział Terenowy (Ochota , Ursus, Włochy) Przemyska 18; 02-361 Warszawa;  tel: 22 823 73 88;
  fax: 22 883 40 48e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • IV Oddział Terenowy (Bemowo, Wola) Sołtyka 8/10; 01-163 Warszawa; tel.: 22 632 97 37; fax: 22 632 66 71;
  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • V Oddział Terenowy (Bielany, Żoliborz) Szegedyńska 13a; 01-957 Warszawa; tel.: 22 869 40 22; fax: 22 869 93 41; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VI Oddział Terenowy (Białołęka, Praga Północ, Targówek) J. Młota 3; 03-490 Warszawa; tel.: 22 741 13 35;
  fax: 22 619 22 80; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • VII Oddział Terenowy (Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła) Kobielska 5; 04-359 Warszawa;
  tel: 22 741 34 41; fax: 22 619 15 86; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt na profil Straży Miejskiej m.st. Warszawy :

epuap

Jeśli zdecydowałeś się napisać zawiadomienie o wykroczeniu samodzielnie, musisz pamiętać, że powinno ono zawierać dane stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie, a w szczególności:

 • − oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki straży miejskiej wraz z adresem);
 • − imię, nazwisko oraz adres do korespondecji zgłaszającego;
 • − opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie (wskazanie daty, miejsca, czasu popełnionego wykroczenia, opis wykroczenia-sposób i okoliczności, ewentualnie wysokość poniesionej szkody);

Do zawiadomienia o wykroczeniu możesz dołączyć materiał dowodowy zebrany w sprawie np. dokumentację zdjęciową obrazującą wykroczenie.  

Zadbaj o potwierdzenie wysłania swojego zawiadomienia lub pokwitowanie, jeśli doręczyłeś je osobiście. Pokwitowanie z reguły będzie wiązało się z potwierdzeniem na kopii lub kserokopii Twojego zawiadomienia ( z naniesioną datą i podpisem osoby przyjmującej).

Musisz wiedzieć, że jeśli złożyłeś zawiadomienie na piśmie (przesłałeś pocztą, drogą elektroniczną lub złożyłeś osobiście)  to i tak możesz zostać wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka. Może się też zdarzyć, że – według straży miejskiej – w spisanym przez Ciebie zawiadomieniu o wykroczeniu brak istotnych szczegółów – wtedy również zostaniesz wezwany do uzupełnienia zawiadomienia.

 1. osobiście złożyć zawiadomienie o wykroczeniu w formie ustnej, przyjętej i spisanej do protokołu przez strażnika miejskiego w  Oddziale Terenowym  Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Jeśli jest to możliwe, złóż w formie ustnej zawiadomienie we właściwej, ze względu na miejsce popełnionego wykroczenia, jednostce Straży Miejskiej. W innym przypadku zawiadomienie o wykroczeniu złożone w oddziale nie będącym właściwym do prowadzenia Twojej sprawy będzie niezwłocznie  przekazane do właściwej ze względu na miejsce zaistnienia zdarzenia jednostki, która kontynuować będzie czynności w Twojej sprawie.

 

Jak trafić do właściwego Oddziału Terenowego ?

 

I Oddział Terenowy (Śródmieście)

II Oddział Terenowy (Mokotów, Ursynów, Wilanów)

III Oddział Terenowy (Ochota , Ursus, Włochy)

IV Oddział Terenowy (Bemowo, Wola)

V Oddział Terenowy (Bielany, Żoliborz)

VI Oddział Terenowy (Białołęka, Praga Północ, Targówek)

VII Oddział Terenowy (Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła)

 

Musisz wiedzieć, że od razu zostaniesz przesłuchany na protokół w charakterze świadka, a jeśli jesteś pokrzywdzonym (pokrzywdzonym  to osoba  fizyczna, prawna, instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, której dobro prawne-zdrowie, życie, mienie, cześć, nietykalność cielesna itd.  zostało bezpośrednio naruszone tzn. gdy sprawca wykroczenia godził w dobro pokrzywdzonego i spowodował jego uszczerbek) - zostaniesz poinformowany o swoich uprawnieniach i obowiązkach, będziesz miał możliwość bezpośredniego zapytania strażnika o nurtujące Cię kwestie, dotyczące Twojej sprawy. Pamiętaj, że czynność ustnego zawiadomienia o wykroczeniu jest wprawdzie rozmową, lecz strażnik ma obowiązek ją odpowiednio udokumentować. Masz prawo żądać, by strażnik zamieścił w protokole z pełną dokładnością wszystkie Twoje wypowiedzi, gdy dotyczą one Twoich praw lub interesów. Masz również  prawo dołączyć materiał dowodowy w swojej sprawie np. dokumentację fotograficzną, nagranie (w wersji papierowej, elektronicznej).

 1. dokonać zgłoszenia telefonicznie – Zadzwoń do nas pod numer 986 numer

To zainicjuje czynności Straży Miejskiej m. st. Warszawy  - w zależności od faktycznych potrzeb zostanie niezwłocznie podjęta interwencja lub też informacja będzie weryfikowana. W toku sprawdzania Straż Miejska  będzie ustalać, czy zdarzenie, o którym przekazałeś informację, wyczerpuje znamiona wykroczenia. W zależności od wyniku tych ustaleń będą podejmowane dalsze działania. 

 1. anonimowo poinformować o zdarzeniu (telefonicznie, pisemnie)

Jednym z różnorodnych sposobów poinformowania o przestępstwie jest anonim: informacja, której autor nie jest znany i – prawdopodobnie - taki chce pozostać. Forma złożenia anonimu też może być różna: informacja telefoniczna bez podania danych osobowych, informacja w formie pisemnej - bez podpisu, z podaniem nieprawdziwych danych personalnych lub też celowo nieczytelnie podpisana.

Każda informacja, w tym anonimowa, traktowana jest przez straż miejską jednakowo poważnie. Praktyka dowodzi przy tym, że zgodność poszczególnych anonimów z rzeczywistością wykazuje dużą rozpiętość. Z jednej strony - występują anonimy zawierające nieprawdziwe informacje, najczęściej powodowane chęcią dokuczenia komuś, zaszkodzenia, skierowania na niego uwagi organów ścigania. Z drugiej zaś strony - zdarzają się anonimy rzeczywiście zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia, czasami bardzo poważnego. Pomimo tej rozpiętości lub właśnie ze względu na nią - strażnicy miejscy nigdy nie wyrzucają anonimów do kosza, lecz uważnie weryfikują ich treść.

Zatem zawsze zachodzi konieczność sprawdzenia uzyskanych informacji i przeprowadzenia wielu czynności uzupełniających. Sam fakt złożenia anonimu nie uruchamia automatycznie organów ścigania.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Przed złożeniem zawiadomienia o wykroczeniu - w rozmowie ze strażnikiem -  zostaniesz pouczony o odpowiedzialności karnej za  fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie wykroczenia (art. 234 k.k.).

Jeżeli Twoje zawiadomienie o wykroczeniu ma formę protokolarną (pisaliśmy o tym wcześniej) i jednocześnie składasz zeznania jako świadek - dowiesz się również o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy  lub zatajenie prawdy (art. 233 § 1 k.k.).

Może się zdarzyć, że pouczenie o treści tych artykułów przyjmiesz z obawą, gdyż sam masz wątpliwości, czy wykroczenie na pewno nastąpiło, lub masz przypuszczenia co do osoby sprawcy, ale nie jesteś tego pewien.

Warto, byś wiedział, że odpowiedzialność karna w wymienionych sytuacjach przewidziana jest tylko wtedy, gdy ktoś świadomie wprowadził w błąd strażnika miejskiego. Nie poniesiesz odpowiedzialności, jeśli Twoje zawiadomienie o niepopełnionym wykroczeniu lub fałszywe oskarżenie innej osoby wynikało z Twojego błędnego przekonania, które powziąłeś na podstawie okoliczności towarzyszących zdarzeniu (przez to wyciągnąłeś mylne wnioski co do zaistnienia przestępstwa lub co do jego ewentualnego sprawcy).

Dlatego ważne jest, by Twoja relacja o zdarzeniu była pełna i wyczerpująca, byś powiedział wszystko, co wiesz na temat okoliczności popełnienia wykroczenia, nie obawiając się odpowiedzialności karnej w związku z przedstawieniem swoich uzasadnionych podejrzeń co do sprawcy. Przyjęcie takiej taktyki od początku sprawy pomoże właściwie ukierunkować działania organów ścigania i na pewno zwiększy ich skuteczność.

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech