Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

Samochod holowanieGdzie mój samochód?Samochod holowanie

 

 

 

  • w przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza (art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym)
 • usuwanie pojazdów w trybie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie dyspozycji wydawanych przez uprawniony podmiot, może mieć miejsce jedynie na takich obszarach, na których obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu (art.1 ust.1 pkt.1). Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza ww. miejscami w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób (art. 1 ust.2 pkt. 1)
 • nieodebranie pojazdu z parkingu na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucenie z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

ZapytanieCo zrobić?

 

1. Zadzwoń do nas pod numer  986 numer 

 • dowiedz się czy pojazd został usunięty przez straż miejską 
 • podaj numer rejestracyjny i markę pojazdu oraz miejsce zaparkowania pojazdu.

2. Jeżeli pojazd został usunięty w trybie określonym w art. 50a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, z dyspozycji straży miejskiej, udaj się do Zarządu Dróg Miejskich do Wydziału ds. Usuniętych Pojazdów ul. Chmielna 120 Warszawa (w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku).

Wykrzyknik wazne Przygotuj:

 • dokument tożsamości,
 • dokument upoważniający do używania pojazdu

W ZDM:

 • wskazany zostanie parking strzeżony, na którym znajduje się pojazd,
 • otrzymasz informację o kosztach usunięcia i przechowywania pojazdu.

3. Dokonaj opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu. 

Opłaty dokonaj na rachunek:
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 92 1030 1508 0000 0005 5005 9126
lub w kasie ZDM ul. Chmielna 120  w godzinach 9.30-12.00, 12.30-14.30

4. Udaj się na parking strzeżony po odbiór pojazdu.

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Wykrzyknik wazne Warunkiem odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego przez osobę uprawnioną jest okazanie przez nią:

 • dokumentu upoważniającego do używania pojazdu,
 • dokumentu tożsamości

 

Zauważyłeś porzucony wrak na terenie drogi publicznej miasta stołecznego Warszawy –  gdzie zgłosić?

 

Zgłoś porzucony pojazd do zarządcy drogi tj. do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie – Wydział Kontroli Pasa Drogowego z siedzibą przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa.
Telefon; 22 55-89-261
Fax; 22 55-89-258
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane:
§3. 2. Organ gminy lub zarządca drogi, w ramach wykonywanych zadań, zgłasza potrzebę usunięcia pojazdu z drogi podmiotowi, o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2.

 

Zadzwoń do nas pod numer 986 numer , podaj markę pojazdu, ewentualnie nr rejestracyjne pojazdu lub nr VIN oraz  miejsce porzuconego pojazdu.

Porzucony wrak możesz również zgłosić bezpośrednio do Referatu ds. Pojazdów Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10 w Warszawie

Tel. 22 696-80-30;  w godz. 8-14 od poniedziałku do piątku; 22 696-80-35 wew. 415

Fax: 22 627-42-79; 22 696-80-36

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Korespondencja mailowa lub nadesłana faxem powinna zawierać: markę pojazdu, ewentualnie nr rejestracyjny pojazdu lub nr VIN, wskazanie miejsca porzuconego wraku – ulica, nr posesji, miejscowość.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech