Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+
 1. Kto i w wyniku jakiego przetargu/kontraktu opracował wzór wezwania i formularzy przesyłanych do sprawców wykroczeń/właścicieli/współwłaścicieli/posiadaczy pojazdów?

 2. Dlaczego nie pozostawiono wezwania za wycieraczką pojazdu?

 3. Dlaczego na żądanie Straży Miejskiej właściciel lub posiadacz pojazdu zobowiązany jest wskazać komu powierzył pojazd do kierowania lub używania?

 4. Otrzymałem/łam wyrok sądowy, gdzie zatem należy uiścić należności z tytułu nałożonej grzywny?

 5. Dlaczego otrzymałem/am listownie powiadomienie o odholowaniu mojego pojazdu, pomimo iż  pojazd został już odebrany?

 6. Czy w sprawie prowadzonej przez Straż Miejską m.st. Warszawy znajdują się zdjęcia i czy można je otrzymać?

 7. Czy do Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie, w której otrzymałem/łam wezwanie można stawić się osobiście, jeśli tak, to  w jakie dni?

 8. Co należy zrobić aby dać podstawę do podjęcia przez strażników miejskich  czynności wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego?
  Czy przesłanie do Straży Miejskiej  m.st. Warszawy zdjęć stanowi podstawę do podjęcia przez strażników miejskich  czynności wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego?

 9. Czy Straż Miejska może anulować należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego?

 10. Dlaczego otrzymałem wezwanie pomimo, że pojazd sprzedałem przed datą wskazaną w wezwaniu jako dzień ujawnionego przez Straż Miejską wykroczenia?

 11. Dostałem od Straży Miejskiej pocztą mandat, ale nie ma w wezwaniu  numeru konta na które mam przelać pieniądze. Co robić? Dostałem od Straży Miejskiej pocztą mandat, ale nie ma w wezwaniu  numeru konta na które mam przelać pieniądze. Co robić? 

 12. Zgodziłem się na przyjęcie mandatu ale nie podjąłem przesyłki zawierającej mandat karny ponieważ byłem nieobecny. Czy Straż Miejska prześle mi jeszcze raz mandat?

 13. Na jakiej podstawie Straż Miejska korzysta z kamer rejestrujących interwencje?

 14. Na jaki rachunek należy wpłacić kwotę zasądzoną od obwinionego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy lub Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Urzędu m.st. Warszawy orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie, tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w toku czynności wyjaśniających?

 

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech