Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Uszkodzona limuzyna, porzucona wołga, kamper wypełniony odpadami – m.in. w takich sytuacjach interweniowali w 2015 r. strażnicy dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko i estetykę miasta. Ponad 2,2 tys. „wraków" usunięto w ubiegłym roku z ulic stolicy

„Wraki" mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Negatywnie wpływają na estetykę miasta. Blokują również miejsca parkingowe.


W jakich sytuacjach interweniowali strażnicy? Uszkodzona limuzyna, porzucony holownik, zapomniany autobus, spalony fiat, który skradziono trzy miesiące wcześniej, punto wypełnione odpadami, „reklamowe wraki" i dziesiątki aut pokolizyjnych – to tylko przykłady z setek pojazdów, w związku z którymi wszczynano czynności.

wrak samochodu

 

WYBRANE INTERWENCJE (pobierz dokument, s. 3)

 

Strażnicy z Referatu ds. Pojazdów przeprowadzili ponad 3,6 tys. interwencji, w trakcie których oceniali, czy zlokalizowane pojazdy można uznać za „wraki".
Największy wzrost (o 13%) liczby rejestrowanych nowych spraw odnotowano na terenie działania VII OT (dzielnice: Praga Południe, Rembertów, Wesoła, Wawer).

pojazd usuniety

 

ZAREJESTROWANE SPRAWY (pobierz dokument pdf, s. 2)

 

W wyniku przeprowadzonych czynności 2253 „wraki" usunięto z ulic miasta. Rekordowy był październik, kiedy usunięto 238 „wraków".
W 1069 przypadkach, kiedy „wraki" stanowiły zagrożenie, strażnicy miejscy bezzwłocznie wydawali dyspozycję usunięcia pojazdu na parking strzeżony, tym samym dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska naturalnego. W 1184 kolejnych przypadkach, gdy „wrak" nie stanowił zagrożenia, działania strażników zmobilizowały właścicieli pojazdów do ich usunięcia na własny koszt lub doprowadzenia do stanu użytkowego.

pojazd usuniety SM

 

WYNIKI PODJĘTYCH CZYNNOŚCI (pobierz dokument, s. 1)

 

Ze względu na skalę zjawiska i konieczność podejmowania stałych działań zmierzających do usunięcia ze stołecznych ulic tzw. wraków, działania podejmuje przede wszystkim wyspecjalizowany w tym zakresie Referat ds. Pojazdów. Prowadzi on czynności w systemie dwuzmianowym na terenie całego miasta. Działania Referatu wspierają strażnicy z Oddziałów Terenowych.

samochód sprawny

 

REFERAT DS. POJAZDÓW (pobierz dokument, s. 1)


Informacje o przeprowadzonych przez straż miejską czynnościach są przekazywane Zarządowi Dróg Miejskich, który powiadamia właściciela o umieszczeniu pojazdu na parkingu strzeżonym. Po upływie sześciu miesięcy, jeżeli właściciel nie odbierze w tym czasie pojazdu, uznaje się, że pojazd został porzucony z zamiarem wyzbycia. Na mocy obowiązujących przepisów przechodzi on na własność gminy. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi wówczas czynności zmierzające do poddania pojazdu recyklingowi i jego wyrejestrowania.

wrak

 

STRAŻ MIEJSKA „OCZYSZCZA" MIASTO Z „WRAKÓW" – PODSUMOWANIE 2015 r. (pobierz cały dokument, s. 7)

 

Krzysztof Kosiński wizytówka

Działania, które podejmujemy w związku z „wrakami" mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Są również jednym z elementów przeciwdziałania degradacji przestrzeni miejskiej. Interweniujemy w związku z lokalizacją pojazdów, które są zniszczone, z których demontowane są podzespoły, wyciekają płyny eksploatacyjne. Często „wraki" są niezabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Z pojazdów wystają elementy uszkodzonej karoserii. Zagrożeniem mogą być również wybite szyby. Czasami pojazdy są tak zdewastowane, że trudno w pierwszej chwili stwierdzić z jaką marką mamy do czynienia. Zdarza się, że część z „wraków" dosłownie służy za śmietniki. Nie tylko same pojazdy są zanieczyszczone odpadami, ale również teren przyległy do nich.
W wyniku podjętych przez nas działań nie tylko porządkujemy przestrzeń publiczną, dbamy o bezpieczeństwo osób, bezpieczeństwo środowiska naturalnego, ale często usunięcie „wraków" oznacza również przywrócenie mieszkańcom miejsc parkingowych.
Jesteśmy identyfikowani przez mieszkańców jako wiodąca służba w zakresie „oczyszczania" miasta z „wraków". Nasze działania spotykają się z pozytywnym odbiorem i dużym poparciem społecznym. Dziś również mieszkańcy włączają się coraz częściej w „walkę" z „wrakami", poprzez wskazanie nam miejsc, w których się one znajdują.
W przypadku kiedy pojazd stanowi zagrożenie, bezzwłocznie wydajemy dyspozycję jego usunięcia. W innych sytuacjach nasze czynności zmierzają do zmobilizowania właściciela pojazdu, tak aby to on usunął „wrak" lub też przywrócił pojazd do stanu użytkowego. Mimo, że prowadzone czynności są czasochłonne i czasami utrudnione, dokładamy wszelkich starań aby ustalić właściciela pojazdu. W ubiegłym roku, dzięki naszemu zaangażowaniu, średnio co druga sprawa zakończyła się właśnie zmobilizowaniem właściciela pojazdu. Zależy nam na tym aby rosła świadomość właścicieli pojazdów w zakresie obowiązków związanych demontażem i wyrejestrowaniem pojazdów, które są wycofane z eksploatacji.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech