Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

W związku z szeregiem publikacji dot. kontroli NIK, które ograniczyły się jedynie do aspektu finansowego, a w których pominięto istotne wnioski dotyczące prawidłowego realizowania zadań przez stołecznych strażników, Straż Miejska m. st. Warszawy informuje – NIK pozytywnie oceniła działania podejmowane przez warszawskich strażników miejskich, wskazując na właściwy sposób realizowanych zadań oraz szereg dobrych praktyk stosowanych przez stołeczną jednostkę.


Istotne fakty dot. oceny Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynikające z przeprowadzonej przez NIK kontroli:

• NIK po zakończeniu kontroli w stołecznej straży miejskiej nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych,
• działalność jednostki została oceniona pozytywnie, a jakość i wydajność pracy strażników z Warszawy została określona jako ponadprzeciętna,
• NIK wskazała, że czynności podejmowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy skoncentrowały się na osiągnięciu celu głównego tj. zapewnieniu ochrony spokoju i porządku publicznego w miejscach publicznych i kontroli ruchu drogowego,
• NIK zauważyła, że do osiągnięcia celu głównego dostosowana została struktura jednostki,
• NIK podkreśliła, że na ulicach stolicy w systemie całodobowym pracuje wykwalifikowana i odpowiednio wyposażona kadra strażników,
• NIK oceniła, że warszawscy strażnicy miejscy podejmowali skuteczne interwencje w sprawach istotnych dla mieszkańców,
• NIK uznała szereg inicjatyw straży miejskiej za dobre praktyki w tym m.in.: wykorzystanie nowoczesnych technologii (GPS w radiowozach, wielozadaniowa platforma – System Wspomagania Dowodzenia), prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej (liczne programy profilaktyczne, Teatr na Straży, budowa Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego) oraz podjęte działania, których celem było rozpoznanie lokalnych potrzeb mieszkańców,
• NIK podkreśliła, że stan etatowy warszawskiej straży miejskiej, a co za tym idzie m. in. najwyższe w Polsce osiągnięte tzw. „zagęszczenie" przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców,
• NIK opierając się m.in. na opinii Komendanta Stołecznego Policji i komendantów rejonowych Policji oceniła, że funkcjonowanie dwóch formacji w zakresie współpracy jest pozytywnym rozwiązaniem, a wspólne patrole przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
• NIK pozytywnie oceniła prowadzenie przez jednostkę szeregu działań akcyjnych typu Znicz, Zmierzch, Bezpieczna Droga do Szkoły, Bezpieczna Szkoła, Bezpieczne Wakacje,
• NIK ocenia, że czynności wyjaśniające były realizowane przez strażników miejskich bez zbędnej zwłoki,
• NIK doceniła, że straż miejska prowadzi szereg działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych strażników miejskich,
• NIK podkreśliła, że w straży racjonalnie gospodarowano środkami przeznaczonymi na ustawową i statutową działalność.

 

Więcej informacji: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - NIK

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech