Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

2016 12 kontrolaStrażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska nie próżnują – w listopadzie przeprowadzili 77 kontroli warsztatów samochodowych pod kątem gospodarki odpadami, ich selektywnej zbiórki i sposobów pozbywania.


Choć akcja trwa już kilka miesięcy, wiele wskazuje na to, że patrole będą miały wiele do roboty – tylko w tym miesiącu stwierdzono 40 nieprawidłowości. W 19 przypadkach były to uchybienia związane ze zbieraniem odpadów komunalnych niezgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy zakończone 15 mandatami karnymi kredytowanymi, wydaniem 1 polecenia oraz udzieleniem 3 pouczeń.

Pozbywanie się odpadów stałych i ciekłych niezgodnie z przepisami oraz brak umowy i opłat za wywóz nieczystości płynnych ujawniono w 5 przypadkach. Reakcją na te uchybienia było ukaranie osób odpowiedzialnych 4 mandatami karnymi kredytowanymi i udzieleniem 1 pouczenia.

Ponadto w 16 przypadkach uchybieniem było pozbywanie się odpadów poprzez ich termiczne przekształcanie, sprawców wykroczeń ukarano 14 mandatami karnymi kredytowanymi oraz udzieleniem 2 pouczeń.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech