Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

2016 11 pomoc osobom bezdomnym

Miasto Stołeczne Warszawa co roku przeznacza pieniądze, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, mroźnych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom pozarządowym, zapewniającym m.in. schronienie i posiłek.
Osobom bezdomnym już pomaga straż miejska. Funkcjonariusze wytypowali miejsca w których przebywają osoby bezdomne. Strażnicy miejscy przewieźli już do noclegowni i schronisk 170 osób.

W 2016 roku m.st. Warszawa dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie. W 2016 r. dofinansowanie obejmuje również realizowany pilotażowo przez 6 organizacji streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach (z wyjątkiem Wawra, Wesołej oraz Rembertowa). Zwiększeniu uległa również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych. Aktualnie miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc.
Wysokość dofinansowania w roku 2016 przez m.st. Warszawa organizacjom pozarządowym udzielającym wsparcia osobom bezdomnym to blisko 11 milionów złotych.

Straż miejska już pomaga osobom bezdomnym

170 osób bezdomnych, wymagających wsparcia straży miejskiej, zostało już przewiezionych przez funkcjonariuszy do schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ponad 900 do SOdON. Strażnicy miejscy w 38 przypadkach wzywali pogotowie ratunkowe.

114 miejsc, ok. 400 osób bezdomnych

Funkcjonariusze wytypowali już miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Sprawdzano zarówno te lokalizacje, w których w ubiegłym roku schronienia szukali bezdomni, jak i nowe. Lista obejmuje 114 miejsc (m.in.: pustostany, altany działkowe, prowizoryczne namioty) w których przebywa ok. 400 osób bezdomnych i nie jest zamknięta. Co roku w okresie zimowym strażnicy odnajdują kolejne tzw. miejsca niemieszkalne, w których przebywają bezdomni. Część osób bezdomnych unika noclegowni i schronisk wybierając życie na ulicy. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy sprawdzają w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują.

Tej zimy zakres pomocy będzie większy

Funkcjonariusze w trakcie zimowych kontroli przekazują osobom bezdomnym informacje o możliwości skorzystania z pomocy noclegowni, schronisk i jadłodajni. Strażnicy dowiozą osobom bezdomnym mającym problemy z poruszaniem się lub przebywającym z dala od jadłodajni ciepłe posiłki. Funkcjonariusze po raz 6. przeprowadzą zbiórkę trwałej żywności, odzieży, koców i śpiworów przygotowując świąteczne paczki.
Rozszerzona zostanie współpraca straży miejskiej z Caritas Polska. Ubiegłej zimy 400 osobom bezdomnym przekazano dary zakupione dzięki ofiarności mieszkańców (m.in.: 225 śpiworów, 225 kubków termicznych, 100 koców, 100 bluz polarowych, 75 par butów). Tej zimy dodatkowo wspólnie dostarczane będą posiłki, a do patroli straży miejskiej dołączą ratownicy medyczni (studenci Uniwersytetu Medycznego w Warszawie).
Straż miejska pomagając osobom bezdomnym współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych i instytucji administracji rządowej oraz samorządowej, w tym z pracownikami socjalnymi.

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

W najbliższych dniach prognozuje się pogorszenie warunków pogodowych i spadek temperatury poniżej zera. Apelujemy aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986.

Referat Prasowy SM m.st. Warszawy
Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy

zdj. archiwum SM m.st. Warszawy

2016 11 pomoc osobom bezdomnym zdj22016 11 pomoc osobom bezdomnym zdj32016 11 pomoc osobom bezdomnym zdj4

2016 11 pomoc osobom bezdomnym zdj52016 11 pomoc osobom bezdomnym zdj62016 11 pomoc osobom bezdomnym zdj7

2016 11 pomoc osobom bezdomnym zdj8

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech