Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

2018 04 bialoleka warsztat 02Dwudniowa kontrola autoryzowanego serwisu samochodowego pokazała, jak nie należy prowadzić gospodarki odpadami. Strażnicy wyciągną konsekwencje wobec właściciela zakładu.

Na początku kwietnia, w odstępie kilku dni, funkcjonariusze referatu ds. Kontroli Środowiska Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził czynności kontrolne w zakresie gospodarowania odpadami na terenie autoryzowanego serwisu samochodowego na terenie Białołęki. Już kontrola pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych wykazała nieprawidłowości, w związku z czym zastosowano sankcje przewidziane prawem. Później było jeszcze gorzej: nie można było odnaleźć beczek - pojemników, w których przetrzymuje się zużyty olej silnikowy. Na pytanie w jaki sposób i gdzie jest on magazynowany, uczestniczący w kontroli pracownicy firmy oświadczyli, że na jest specjalny zbiornik posadowiony w ziemi który służy do gromadzenia oleju a wlew znajduje się na terenie hali warsztatowej. Podczas dokonywania oględzin wspomnianego zbiornika po podniesieniu pokrywy zabezpieczającej zauważono podejrzane odprowadzenie przewodów w kierunku budynku. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że zbiornik ten nie posiadał właściwych zabezpieczeń: na klapie włazowej brak było zamknięcia, a po otwarciu widoczne były niezabezpieczone elementy służące do podłączania przewodów podczas opróżniania zbiornika. Brak było również tabliczki informującej o przeznaczeniu zbiornika i informacji ostrzegającej o możliwości zagrożenia pożarowego.

Uwagę strażników zwrócił również kocioł grzewczy usadowiony nad bramą wjazdową do hali serwisowej z systemem nawiewów - był to charakterystyczny kocioł, którego źródłem zasilania jest olej. Nie miał on zbiornika z opałem, a że budynek oraz hala o takiej kubaturze nie mogła być ogrzewana przy pomocy tylko tego jednego pieca, strażnicy zaczęli dopytywać o ogrzewanie pomieszczeń. W jednej z piwnic znajdowały się kolejne dwa piece - w trakcie kontroli jeden z kotłów pracował. Znajdowały się tam również dwa pojemniki 1000L, nie zauważono za to zbiornika przeznaczonego na magazynowanie oleju opałowego. Uwagę kontrolerów zwrócił natomiast prowizoryczny system pomp, rurek i węży. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że ów system stanowi instalację zasilającą do wszystkich trzech działających na terenie obiektu pieców grzewczych: zużyty w warsztacie olej zlewany był do zbiornika posadowionego w gruncie, a następnie- w zależności od potrzeb- przepompowywany jest specjalnie przygotowanym łączem przez system rur przechodzącym przez fundament budynku do znajdujących się w kotłowni zbiorników. Instalacja ta, choć prowizoryczna, była przemyślanym systemem do przygotowania którego należało podjąć konkretne i celowe działania, a jego przygotowanie nie mogło się odbyć bez wiedzy właściciela obiektu.

Wobec naruszenia Art. 191 Ustawy o Odpadach tj. o zakazie termicznego przekształcania odpadów poza do tego specjalnie przeznaczonymi instalacjami oraz ze względu na skalę ujawnionego zjawiska i innych uchybień stwierdzonych podczas kontroli do działań straży dołączono dyrektora zarządzającego firmy, której autoryzowany serwis sprawdzano. Mężczyzna nie potrafił ustosunkować się do zastanej sytuacji. W trakcie rozmowy można było odnieść wrażenie, iż przedstawiona sytuacja dotycząca spalania zużytego oleju nie była dla niego zaskoczeniem, zdawał sobie sprawę o nieprawnym charakterze ujawnionego działania oraz wyraził obawę o dalsze konsekwencje ujawnionego procederu.

Te będą poważne: strażnicy powiadomili już odpowiednie służby oraz nałożyli na warsztat przewidziane prawem kary i sankcje.

  • 2018_04_bialoleka_warsztat_01
  • 2018_04_bialoleka_warsztat_02
  • 2018_04_bialoleka_warsztat_03
  • 2018_04_bialoleka_warsztat_04
  • 2018_04_bialoleka_warsztat_05
  • 2018_04_bialoleka_warsztat_06
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech