Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

raporty

epuap

poznaj sm

Zaśmiecony teren przy warsztacieFunkcjonariusze z Referatu ds. Kontroli Środowiska niemal codziennie przekonują się, że pomimo wielu informacji w mediach i wprowadzenia surowych przepisów, dla niektórych właścicieli posesji pojęcia takie jak ekologia i gospodarka odpadami są czymś obcym. Kolejnym tego dowodem jest interwencja z 20 maja na Białołęce.

Podczas kontroli przeprowadzonej tego dnia na jednej z posesji przy ulicy Dobka z Oleśnicy funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska stwierdzili liczne nieprawidłowości. Być może to średniowieczny patron ulicy sprawił, że jej właściciele mieli do ekologii podejście rodem z tej epoki. Odpady pochodzące z działalności znajdującego się tam warsztatu nie były segregowane. Gromadzono je razem z elektrośmieciami i odpadami komunalnymi, co narusza przepisy Ustawy o odpadach. Ponadto część śmieci spalano w bezklasowym piecu. Użytkownicy posesji wykazali się też wyjątkową nieodpowiedzialnością przy odprowadzaniu nieczystości płynnych. Były one usuwane, przy pomocy pompy i węża, na łąkę poza terenem działki, a te pochodzące z warsztatu do… dołu wykopanego poza granicą posesji. O stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono właściciela terenu. Miejsce zostało objęte szczególnym nadzorem. Jego gospodarz może się spodziewać kolejnej niezapowiedzianej kontroli. Z tej z 20 maja już sporządzono specjalny protokół, a informację o nieprawidłowościach przekazano również do Wydziału Gospodarowania Odpadami.

  • 2021_05_zasmiecony_warsztat_01
  • 2021_05_zasmiecony_warsztat_02
  • 2021_05_zasmiecony_warsztat_03
  • 2021_05_zasmiecony_warsztat_04
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech