Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech

2020 03 top kwiecien 1

Strażnik miejski wraz z kontrolerami przy ważonej ciężarówceWe współpracy z Zarządem Dróg Miejskich rozpoczęliśmy kontrole przestrzegania ograniczeń dotyczących nacisku na osie w pojazdach jeżdżących po ulicach Warszawy. Główne cele tych działań to: ochrona przed niszczeniem nawierzchni warszawskich arterii, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrona środowiska.

Warszawska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce korzysta z nowego uprawnienia do kontroli obciążenia osi w pojazdach. Przyznająca te kompetencje nowelizacja Ustawy o drogach publicznych (i innych powiązanych aktów prawnych) weszła w życie w minioną sobotę. W celu realizacji kontroli współpracujemy z Zarządem Dróg Miejskich, dysponującym certyfikowanym sprzętem oraz doświadczeniem w tym zakresie.

Przekraczanie obowiązujących norm obciążenia (aktualnie w Polsce to 11,5 tony na oś) jest obłożone wysokimi karami administracyjnymi – w niektórych przypadkach mogą one znacznie przekroczyć 20 000 złotych, a i tak straty jakie powodują przeciążone pojazdy, zwłaszcza na nieprzystosowanych do wielkich mas miejskich ulicach, są nieporównywalne. Jak podaje ZDM, pojedynczy przejazd przeciążonej ciężarówki w większym stopniu niszczy nawierzchnię drogi niż tygodniowe jej wykorzystywanie przez pojazdy o normatywnym nacisku na osie. Zarządca warszawskich dróg wskazuje też inne korzyści płynące z kontroli obciążenia pojazdów – to: bezpieczeństwo w ruchu drogowym (pojazdy przeciążone są bardziej podatne na awarie) oraz ochrona środowiska (przy okazji kontroli sprawdzane jest też, czy pojazd nie zanieczyszcza dróg).

Pierwszy etap wspólnych działań ma charakter wdrożeniowy. W obrębie naszej jednostki wytypowani zostali strażnicy, którzy u boku specjalistów z ZDM nabierają doświadczenia podczas wspólnych kontroli warszawskich ulic. W ten sposób zostanie też określone zapotrzebowanie na tego typu działania oraz oznaczone zostaną miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do naruszeń przepisów.

Zgodnie z nowo wprowadzonym prawem straże gminne i miejskie zyskały pełne uprawnienia do samodzielnego prowadzenia tego typu kontroli oraz postępowań wobec sprawców naruszeń i nakładania kar w trybie administracyjnym.

  • 2021_03_wazenie_ciezarowek_01
  • 2021_03_wazenie_ciezarowek_02
  • 2021_03_wazenie_ciezarowek_03
  • 2021_03_wazenie_ciezarowek_04
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech